Light Box ตู้ไฟ 2 ด้านและ 3 ด้าน ทั้งแบบนิ่งและแบบหมุนได้ ใช้เป็นตู้ไฟแสดงสินค้า เหมาะกับที่แสงสว่างไม่มากพอ หรือต้องการให้โดดเด่นเป็นพิเศษ ใช้ตั้งลงบนพื้น ภายในใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ หมุนได้รอบตัว สวยงามมาก

 

OPL-7A

Rotation light box

Product size : 29.3 x 123 cm
29.3 x 142 cm
Material :  
 

OPL-7B

Fixed three sided light box

Product size : 29.3 x 123 cm
29.3 x 142 cm
Material :  
 

OPL-7C

Rotation twin light box

Product size : 31.5 x 123 cm
31.5 x 142 cm
Material :  
 

OPL-7D

Fixed twin light box

Product size : 31.5 x 128 cm
31.5 x 147.5 cm
Material :  
 

OPL-7E

Exclusive fixed twin light box

Product size : 79.5 x 200 cm
Material :  
 

OPL-7F

Rotation three sided table light box

Product size : 21 x 40 cm
Material :  
 

OPL-7G

Rotation three sided table light box

Product size : 21.5 x 29.5 cm
Material :  
 

OPL-7I

Cirular fixed twin light box

Product size : 50 cm(diameter) / 45 cm
60 cm(diameter) / 55 cm
70 cm(diameter) / 65 cm
Material :  
 

OPL-7J

Square fixed twin light box

Product size : 40 x 60 cm
60 x 90 cm
Material :