เรามีสินค้า Exhibition กว่า 50 รายการเพื่อให้บริการคุณ สินค้าทุกชิ้นคุณภาพดี คงทน แข็งแรง ทั้งเหล็ก อลูมิเนียมและสแตนเลส พร้อมบริการจัดส่งถึงที่ ไม‹่ว่‹าคุณ จะอยู‹่ที่ไหนเราก็พรŒอมที่จะใหŒ้บริการ

 

OPD-6A

Exhobition desk

Product size : Heading : 80 x 20 cm
128 (31/66/31) x 76 cm
Material :  
 

OPD-6B

Curve exhibition desk

Product size : Heading : 73.5 x 23.5 cm
180 (10/40/80/40/10) x 80 cm
Material :  
 

OPD-6F

Information desk

Product size : 206 x 83.5 cm
198 x 100 cm
Material : เหล็ก
 

OPD-6G

Curve information desk

Product size : 221 x 83.5 cm
221 x 100 cm
Material : เหล็ก
 

OPD-6H

Exhobition desk

Product size : 224 x 86.5 cm
225 x 100 cm
Material :  
 

OPD-6I

Exhobition desk

Product size : 207 x 86.5 cm
207 x 100 cm
Material :